Vergaderdata


Ondernemersvereniging Laarstraat

De vergaderingen van het bestuur van de OVL zijn om de maand, op de derde woensdag van deze maand.   

Alle data voor 2019 zijn als volgt:

20 februari

24 april

19 juni

21 augustus verplaatst naar 3 september

16 oktober

18 december verplaatst naar 11 december

De OVL kan besluiten een vergadering naar voren of naar achteren te verschuiven, dit i.v.m. eventuele evenementen die op een korte termijn in het verschiet liggen.

Wilt u als ondernemer van de Laarstraat een vergadering bijwonen. Geen probleem. U bent van harte welkom! We horen dit dan graag even van te voren.

Volg de Laarstraat op facebook!
  • s-facebook
© Ondernemersvereniging Laarstraat (OVL) - website is een initiatief van de Ondernemersvereniging Laarstraat - vormgeving Fotostudio Marc Leeflang