Vergaderdata


Ondernemersvereniging Laarstraat

De vergaderingen van het bestuur van de OVL zijn om de maand, op de derde woensdag van deze maand.   

Alle data voor 2020 zijn als volgt:

12 februari

15 april

17 juni

9 september

4 november

9 december

De OVL kan besluiten een vergadering naar voren of naar achteren te verschuiven, dit i.v.m. eventuele evenementen die op een korte termijn in het verschiet liggen.

Wil je als ondernemer van de Laarstraat een vergadering bijwonen. Geen probleem. Je bent van harte welkom! We horen dit dan graag even van te voren.

Volg de Laarstraat op facebook!
  • s-facebook
© Ondernemersvereniging Laarstraat (OVL) - website is een initiatief van de Ondernemersvereniging Laarstraat - vormgeving Fotostudio Marc Leeflang