top of page

Geschiedenis van de Laarstraat

De Karakteristieke Laarstraat in de Zutphense binnenstad heeft in 2009 een metamorfose ondergaan. De herinrichting en rioolvervanging waren voor de archeologische dienst van de gemeente Zutphen aanleiding om het werk uitvoerig te begeleiden. En niet zonder resultaat!

De Laarstraat is door zijn opvallende breedte een bijzondere straat in de middeleeuwse stad. Het archeologisch onderzoek heeft een verrassend licht geworpen op de vroegste geschiedenis van de straat. Al in de 13e eeuw bestond de straat. De Gelderse graaf hief er tol voor een markt. Want dat lijkt de straat te zijn: een marktstraat in een voorstad van het snel groeiende Zutphen van de 13e eeuw. Er zijn diverse straatdekken gevonden van elzenhout (knuppelwegen) en veldkeien tot wel 2,5 meter diep.

 

Laarpoort Zutphen eind 1878.

Geheel aan de oostzijde kwamen de resten van de Buiten Laarpoort aan het licht, geheel aan de westzijde werden de resten van de brug over de binnengracht aangetroffen.

 

Pelgrimsinsigne Karel de Grote

De vondsten spreken soms zeer

tot de verbeelding:

pelgrimsinsignes, een deel van

een goedendag (prikwapen),

middeleeuwse schoenen en

munten om slechts enkele

vondsgroepen te noemen.

De stad Zutphen

Zutphen ontstond in de Romeinse tijd als Germaanse nederzetting op een rivierduinencomplex. De plaats is al meer dan 1700 jaar continu bewoond en is een van de oudste steden van Nederland. De naam Zutphen is ontstaan uit Zuid venne, een rivierduinencomplex tussen drassige weidegrond. De nederzetting bleef in de vroege Middeleeuwen op het huidige

's-Gravenhof bestaan in tegenstelling tot veel andere woonplaatsen in de Volksverhuizingentijd. Na de incorporatie van de IJsselstreek bij het Frankische rijk rond 800 werd Zutphen een grafelijk bestuurlijk centrum.

 

Zutphen in het jaar 900

De illustratie is van Ulco ART-Illustrations. In de late 9e eeuw werd Zutphen verwoest bij vikingaanvallen, waarna aan het einde van die eeuw een ronde ringwal werd opgericht met twee grachten eromheen: een 20 meter brede U-vormige gracht en een spitse smalle gracht erbuiten. De loop van de markten Groenmarkt, Houtmarkt en Zaadmarkt zijn nog een deel van die voormalige ringwal en gracht. In het midden van de 11e eeuw werd Zutphen enige tijd een vorstelijke residentie en werd er een palts gebouwd en een grote kapittelkerk gesticht, de huidige Sint Walburgiskerk. Sinds 1046 was de bisschop van Utrecht landheer van het Zutphense graafschap en de burg. In de loop van de late 11e eeuw en de vroege 12e eeuw wisten de graven van Zutphen steeds meer macht naar zich toe te trekken.

 

Bronnen:

 

www.kijkopzutphen.nl

 

www.ulco-art.nl

Acheologische publicatie

Alle resultaten en bijzondere vondsten zijn te vinden in de nieuwe publicatie in de reeks Zutphense Archeologische Publicaties. Onder de illustraties zijn niet alleen veel bijzondere voorwerpen uit de middeleeuwen, maar ook nooit eerder gepubliceerde foto's van de straat uit de negentiende eeuw. Het 70 pagina’s tellende boek is voor € 12,95 te koop in de Zutphense en Warnsveldse boekhandels. Auteurs: Bert Fermin en Michel Groothedde. De titel luidt:  “De middeleeuwse Laarstraat van brug tot poort”.

 

Samenvatting boek (De middeleeuwse Laarstraat van brug tot poort)

(Voorheen verkrijgbaar in de boekhandel en via internet op www.halos.nl)

 

Een kleine greep uit het boek.

 

bottom of page