top of page

Disclaimer 

De informatie op deze website wordt zo mogelijk dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

 

Wij besteden veel zorg aan de creatie van deze website; de informatie die via deze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig uit betrouwbare bronnen. 

Nochtans kunnen wij noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Alle verstrekte informatie wordt "zonder meer" zonder garantie van om het even welke aard verschaft.

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief u op basis van de door ons verstrekte informatie zal nemen. Evenmin kunnen wij in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

 

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in onze website. 

 

Onze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden uitsluitend voor uw comfort aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 

Het aanbieden door ons van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij de inhoud of vorm van deze sites goedkeuren of dat wij noodzakelijkerwijze met de uitbaters van deze sites samenwerken. 

Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze website. 

 

Wij respecteren volledig de privacy van de gebruikers van onze website. Wij leveren GEEN persoonlijke of andere gegevens van onze websitebezoekers aan derden. 

 

Ondernemersvereniging Laarstraat

bottom of page