top of page

De doelstellingen en lidmaatschap van de Ondernemersvereniging

 

Doelen

De ondernemersvereniging Laarstraat heeft als primair doel om de gemeenschappelijke belangen van alle ondernemers in deze straat te behartigen.

 

Dit kan onder meer door het bevorderen van de samenwerking tussen de ondernemers, het promoten van de straat, het zorg dragen voor het onderhoud van de straat en het namens de straat c.q. de leden, contact onderhouden met de gemeente.

Eén straatvertegenwoordiger van de Laarstraat is bestuurslid van het Binnenstadsplatform en vertegenwoordigt de OVL. Wat dit platform doet? Zie www.binnenstadsplatform.nl

 

Wij trachten dit doel onder meer te versterken door:

  • Het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten voor het bestuur

  • Eén keer per jaar een algemene ledenvergadering

  • Het onderhouden van deze website

 

 

Lidmaatschap Ondernemersvereniging Laarstraat (OVL)

Word lid van de vereniging en zorg dat we samen sterk staan. Door middel van deze lidmaatschapsgelden kunnen we de straat versterken. Als OVL kunnen we meer activiteiten en/of evenementen organiseren in de Laarstraat.

 

Uw lidmaatschap verdient zich terug!

De kosten voor een lidmaatschap zijn slechts 8,50 per maand. (per jaar gefactureerd)

bottom of page